jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,
která je členem skupiny EP ENERGY


Výrobní úsek Východ

Výrobní úsek Východ zaměřuje svoji činnost zejména na oblast východních Čech.
Vzhledem k dislokaci Výrobního úseku Východ tvoří základní část jeho aktivit výrobní a opravárenská činnost v Elektrárně Opatovice. V období letních odstávek je část jeho kapacity využita na realizaci zakázek na území hlavního města Prahy.  


Výrobní úsek Východ zajišťuje níže uvedené výrobní a montážní činnosti v oblasti:

 • ocelových konstrukcí
 • částí pro potrubí a prefabrikaci potrubí
 • nádrží, sil, výsypek, vzduchových kanálů
 • ocelových zásobníků beztlakových i tlakových z ocelí konstrukčních i nerezových
 • výroby a oprav trubkových výměníků tepla (ohříváky, chladiče, kondenzátory)
 • výroby svařenců včetně opracování

Výrobní úsek Východ dále zajišťuje opravy, rekonstrukce a servisní činnosti:

 • kotlů, kotlových těles a příslušenství
 • turbín a ostatních točivých strojů
 • armatur všech druhů do DN 500
 • čerpadel
 • technologie CHÚV
 • technologie zauhlování
 • ocelových potrubí všech parametrů včetně příslušenství s možností tepelného zpracování
 • ocelových konstrukcí všech druhů


© 2014 - 2019 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.