Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Reference

Generální oprava 2013 TN Malešice západ III. etapa

Generální oprava 2013 TN Malešice západ III. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis
Předmětem díla byla úplná výměna části primárního potrubí 2x DN 500 v délce cca 470 m včetně oprav stavebních konstrukcí a armatur. Vzhledem k nutnosti zachovat po dobu realizace dodávky tepla pro výrobu teplé užitkové vody, bylo součástí dodávky též provizorní zásobování teplem propojem DN 300.
 
 
 
 
 
Generální oprava HVP 2 x DN500 Pikrtova

Generální oprava HVP 2 x DN500 Pikrtova

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V rámci této zakázky byla provedena oprava horkovodního potrubí DN500 – předizolované potrubí – přívod i vratka v délce 60 m, DN150 – předizolované potrubí – přívod i vratka v délce 60 m a DN500 – klasické potrubí – přívod i vratka v délce 200 m.

 

 

 

GO Malešice II. etapa v areálu PEAL a Wacker 2012

GO Malešice II. etapa v areálu PEAL a Wacker 2012

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla úplná výměna části primárního potrubí 2x DN 500 v délce cca 400 m včetně oprav stavebních konstrukcí a armatur. Vzhledem k nutnosti zachovat po dobu realizace dodávky tepla pro výrobu teplé užitkové vody, byl součástí dodávky též provizorní propoj DN 300.

 

HVP pro BD Rezidence Vinohradská - Hagibor

HVP pro BD Rezidence Vinohradská - Hagibor

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Nová horkovodní přípojka provedená technologií předizolovaného potrubí

v dimenzi 2x DN150 v délce trasy cca 52 m, a s vysazenou odbočkou 2x DN 100,

resp 2x DN65, v délce trasy cca 43 m.

HVP pro obytný soubor BD Jankovcova, Praha 7

HVP pro obytný soubor BD Jankovcova, Praha 7

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Realizace horkovodní přípojky z předizolovaného potrubí pro obytný soubor Jankovcova – 2x DN 50/140 v délce cca 48 m.

K-JM Shopping park potrubí DN600

K-JM Shopping park potrubí DN600

Zákazník

Veolia Energie ČR, a.s.

Popis

Výměna přívodního horkovodního potrubí v předizolovaném provedení 1xDN600 v celkové délce 180 m.

 

Kompaktní předávací stanice 2012

Kompaktní předávací stanice 2012

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2012 bylo zrealizováno celkem 52 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS), 40 KPS obnovových a 12 rozvojových, z toho 31 dvou modulových, tj. s výměníky ÚT i TV a 21 jedno modulových, tj. pouze s výměníkem ÚT anebo TV.

 

 

 

Kompaktní předávací stanice 2013

Kompaktní předávací stanice 2013

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2013 bylo zrealizováno celkem 66 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS), ze kterých bylo 41 KPS obnovovacích a 25 rozvojových. Podle technologického členění jich bylo 50 dvou modulových, tj. s výměníky ÚT i TV a 16 jedno modulových, tj. pouze s výměníkem ÚT anebo TV.

 

 

 

Kompaktní předávací stanice 2015

Kompaktní předávací stanice 2015

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2015 bylo zrealizováno celkem 33 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS)

Dle technologického členění jich bylo

6 jedno modulových, tj. pouze s výměníkem ÚT anebo TV

- 27 dvou modulových, tj. s výměníky ÚT i TV

 

Kompaktní předávací stanice 2016

Kompaktní předávací stanice 2016

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2016 bylo zrealizováno celkem 51 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS)

Dle technologického členění jich bylo

- 5 jedno modulových, tj. pouze s výměníkem ÚT anebo TV

- 46 dvou modulových, tj. s výměníky ÚT i TV

 

Kompaktní předávací stanice 2017

Kompaktní předávací stanice 2017

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2017 bylo zrealizováno celkem 76 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS)

 

Dle technologického členění jich bylo

 • 13 jedno modulových, tj. pouze s výměníkem ÚT anebo TV
 • 60 dvou modulových, tj. s výměníky ÚT i TV
 • 3 troj modulové, tj. s výměníky ÚT, TV a ToV
Kompaktní předávací stanice 2018

Kompaktní předávací stanice 2018

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2018 bylo zrealizováno celkem 58 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS)

 

Dle technologického členění jich bylo

 • 6 jedno modulových, tj. pouze s výměníkem ÚT anebo TV
 • 51 dvou modulových, tj. s výměníky ÚT i TV
 • 1 troj modulová, tj. s výměníky ÚT, TV a ToV
Kompaktní předávací stanice 2019

Kompaktní předávací stanice 2019

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2019 bylo zrealizováno celkem 24 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS)

 

Dle technologického členění jich bylo

 • 3 jedno modulových
 • 19 dvou modulových
 • 2 troj modulová
Kompaktní předávací stanice 2021

Kompaktní předávací stanice 2021

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2021 bylo zrealizováno celkem 37 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS)

 

Dle technologického členění jich bylo

 • 11x jedno modulových
 • 23x dvou modulových
 •   2x troj modulová
 •   1x pěti modulová

 

Kompaktní předávací stanice realizované v r. 2020

Kompaktní předávací stanice realizované v r. 2020

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2020 bylo zrealizováno celkem 24 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS)

 

Dle technologického členění jich bylo

 • 3 jedno modulových
 • 20 dvou modulových
 • 1 troj modulová
Obnova PTV Ctěnická - 1. etapa

Obnova PTV Ctěnická - 1. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Obnova předizolované potrubní trasy 2xDN125 (trasa 172m), 2xDN50 (trasa 13m), 2xDN40 (trasa 75m), 2xDN32 (trasa 67m) a 2xDN25 (trasa 9m).

Obnova PTV DN150 PIP Sitteho, Praha 4

Obnova PTV DN150 PIP Sitteho, Praha 4

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna předizolovaného potrubí – snížení dimenze 2xDN250 na 2xDN150 – primár,  2xDN125 – sekundár, celková délka trasy  cca 170m, vč. nové vypouštěcí (vychlazovací) jímky.

 

 

 

 

Obnova PTV Magnitogorská - III. Etapa

Obnova PTV Magnitogorská - III. Etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Demontáž stávající klasické potrubní trasy 2xDN350 a její nahrazení předizolovaným potrubím v dimenzi 2xDN200 v délce cca 244m

 

Obnova PTV Radiová

Obnova PTV Radiová

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Náhrada klasického tepelného vedení PTV 2xDN200 předizolovaným potrubím 2x DN125 - celková délka trasy cca 199m včetně šachet a pevného bodu

 

Obnova PTV Spořilov II. - IV. etapa

Obnova PTV Spořilov II. - IV. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Obnova klasického primárního tepelného vedení ve stávajícím kanále, vč. 3 odboček.

Celková délka trasy cca 356 m v dimenzi 2x DN 125 (resp. DN 100, 80).

Stavební opravy topného kanálu vč. výstavby nových šachet

a zajištění provizorních dodávek tepla.

 

Obnova RTZ Holešovice 2012

Obnova RTZ Holešovice 2012

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla obnova, resp. výměna stávajících parovodních rozvodů uložených v kanálech za horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. Obnova RTZ Na Maninách byla první stavbou, kde v rámci této stavby bylo vyměněno celkem 380 m potrubních rozvodů v dimenzích od 2x DN200 do 2x 32. Druhá, Obnova RTZ V Háji - výměna  cca 230 m potrubních tras o světlosti 2x DN 200. Obnova RTZ Tusarova byla poslední stavbou - výměna cca 250 m potrubních tras o světlostech od 2xDN200 do 2xDN20.

 

Obnova RTZ Holešovice 2013

Obnova RTZ Holešovice 2013

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla obnova, resp. výměna stávajících parovodních rozvodů uložených v kanálech za horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. První etapa byla Obnova RTZ Komunardů -  v rámci této stavby bylo vyměněno celkem 1.990 m potrubních rozvodů v dimenzích od 2x DN200 do 2x DN20. Následovala Obnova RTZ Tusarova - výměna  cca 900 m potrubních tras o světlostech od 2x DN 100 do 2xDN25. Poslední, Obnova RTZ Poupětova - výměna cca 800 m potrubních tras o světlostech od 2xDN200 do 2xDN20.

 

 

 

Obnova RTZ Mezi domky 1. etapa

Obnova RTZ Mezi domky 1. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Vysazení klasické odbočky 2x DN300/DN200, demontáž stávající potrubní trasy DN150 resp. DN100 a její náhrada horkovodní přípojkou z předizolovaného potrubí  2x DN200 – celková délka trasy cca 185m a výměna části přípojek 2x DN50, trasa cca 10m a 2x DN32, trasa cca 3m.

 

Obnova RTZ Schnirchova

Obnova RTZ Schnirchova

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna parního potrubí v klasickém provedení za předizolované horkovodní potrubí v celkové délce trasy cca 1212m (2xDN200 až 2xDN32), vč. vybourání a ekologické likvidace původního neprůlezného kanálu a opravy čtyř šachet

Obnova RTZ Šimáčkova

Obnova RTZ Šimáčkova

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna parního potrubí v klasickém provedení za předizolované horkovodní potrubí v celkové délce trasy cca 1483m (2xDN200 až 2xDN32), vč. vybourání a ekologické likvidace původního neprůlezného kanálu a opravy sedmi šachet.

Obnova RTZ U Sparty, Praha 7 - Holešovice

Obnova RTZ U Sparty, Praha 7 - Holešovice

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Obnova rozvodného tepelného zařízení v oblast ulic Jana zajíce, U Sparty, Nad Královskou oborou a Na Výšinách. Celková délka obnovovaných rozvodů je cca 760m. Dimenze předizolovaného potrubí se postupně snižuje z DN 150 na DN 32 mm.

 

 

 

Obnova RTZ Veverkova, Praha 7

Obnova RTZ Veverkova, Praha 7

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna parního potrubí v klasickém provedení za předizolované horkovodní potrubí v celkové délce trasy cca 1545 m (2 x DN 125 – 107 m, 2 x DN 100 – 115 m, 2 x DN 80 – 79 m, 2 x DN 65 – 252 m, 2 x DN 50 – 136 m, 2 x DN 40 – 363 m, 2 x DN 32 – 493 m) včetně opravy všech šachet.

Obnova tepelného napaječe Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Obnova tepelného napaječe Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla obnova tepelného napaječe 2 x DN 600 ve stávajícím neprůlezném kanále v délce trasy cca 240 m.

Součástí dodávky bylo i zřízení provizorního potrubí 2 x DN 300

 

Obnova TN Argentinská – Rajská

Obnova TN Argentinská – Rajská

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla rekonstrukce horkovodních rozvodů z předizolovaného potrubí v bezkanálovém provedení – potrubní trasa 2 x DN 500 (cca 110 m) a 2 x DN 400 (cca 220 m).

 

 

 

Obnova TN Skalka - Dřevčická

Obnova TN Skalka - Dřevčická

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla obnova tepelného napaječe 2 x DN 500 (PIP) v délce cca 561 m. V trase je 5 šachet a 3 kompenzátory. Součástí dodávky bylo i zřízení provizorního potrubí DN 250.

 

 

 

 

 

Obnova TN Skalka – Novostrašnická

Obnova TN Skalka – Novostrašnická

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla obnova tepelného napaječe 2 x DN 500 (PIP) v délce cca 416 m. V trase jsou 2 šachty a 3 kompenzátory. Součástí dodávky bylo i zřízení provizorního potrubí DN 250.

 

 

 

 

 

Oprava Antala Staška – Pekárenská, I. etapa

Oprava Antala Staška – Pekárenská, I. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Obnova rozvodného tepelného zařízení v klasickém neprůlezném topném kanále z betonových obrácených U profilů. Celková délka trasy cca 340m. Dimenze klasického potrubí je 2x DN 600mm.

 

 

 

 

Oprava havárie TN DN 700 sídliště Košík

Oprava havárie TN DN 700 sídliště Košík

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna poškozeného předizolovaného potrubí DN 700 v neprůchozí štole v délce 120 m a v hloubce 10 m, rozsahem se jednalo o největší havárii na potrubí Pražské teplárenské, a. s. Prvotní havárie byla provizorně odstraněná vložením předizolovaného potrubí DN 350 do stávajícího potrubí DN 700 v celé délce štoly, při opravě došlo k zásadní změně uložení předizolovaného potrubí ve štole.

 

Oprava HVP pro FOC Praha-Štěrboholy

Oprava HVP pro FOC Praha-Štěrboholy

Zákazník

TENZA a.s.

Popis

Výměna předizolovaného potrubí – 2xDN150, celková délka trasy  cca 150m, v bezkanálovém provedení ukládaného do výkopu s detekčním systémem netěsnosti.

 

 

 

 

Oprava PáTN DN500 Pankrác – Reitknechtka

Oprava PáTN DN500 Pankrác – Reitknechtka

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Obnova klasického primárního tepelného vedení ve stávajícím kanále,

délka trasy cca 118m v dimenzi 2x DN500 (odbočka DN300).

Stavební oprava stávající šachty, kompletní rekonstrukce

topného kanálu a zajištění provizorních dodávek tepla.

Oprava přívodního potrubí Podchod pod ul. Švehlova

Oprava přívodního potrubí Podchod pod ul. Švehlova

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Oprava přívodní větve horkovodu DN700, uložené v hloubce 6 m pod ulicí Švehlova, Praha 10.  Stavba byla prováděna ve vozovce, chodníku a parcelách (volný terén, zeleň) křižovatky ulic Švehlova a Pražská. Pod ulicí Švehlova bylo potrubí vedeno ve stávající ocelové chráničce a uloženo na kluzných objímkách Raci.  Vzhledem k důležitosti této horkovodní trasy byly pro izolaci potrubí v místech svarů použity elektricky svařovaných spoje JT.

Oprava průchozího kanálu PVT a STV Pujmanova

Oprava průchozího kanálu PVT a STV Pujmanova

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

 Předmětem díla byla rekonstrukce trasy UT (DN 200) a TV (DN 150) v průlezném kanále v délce cca 250 m. Na trase 3 kompenzátory. Součástí dodávky bylo i zřízení provizorního potrubí DN 80.

 

 

 

Oprava PTV Kouřimská - Slezská - III. Etapa

Oprava PTV Kouřimská - Slezská - III. Etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna horkovodní přípojky z předizolovaného potrubí v celkové délce trasy cca 275 m (2xDN65 až 2xDN25), vč. vybudování odvzdušňovací a vypouštěcí šachty.

Oprava PTV Spořilov I. - I. etapa

Oprava PTV Spořilov I. - I. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Obnova klasického primárního tepelného vedení ve stávajícím kanále,

délka trasy cca 198 m v dimenzi 2x DN150 a obnova přípojky 2x DN65

v délce trasy cca 45 m.

Vybudování nové šachty vč. stavebních oprav topného kanálu,

a zajištění provizorních dodávek tepla.

Oprava PTV Želetavská

Oprava PTV Želetavská

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna horkovodní přípojky z předizolovaného potrubí, v dimenzi 2x DN125 – celková délka trasy 157m, včetně předizolovaných odboček 2x DN80,2x DN65, 2x DN50, 2x DN32 v celkové délce cca 40m a zhotovení šachty Š5 pro sekční předizolované armatury

Oprava Rd TN Střed – I. etapa

Oprava Rd TN Střed – I. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Oprava stávajícího primárního tepelného vedení provedeného technologií

předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN800 v délce trasy cca 174 m, vč.

vybudování dvou nových šachet.

Oprava RdTN FN Vinohrady – I. etapa

Oprava RdTN FN Vinohrady – I. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna horkovodního potrubí v klasickém provedení 2 x DN 600, délce trasy cca 300 m, vč. zajištění provizorního vedení 2x DN 300.

Oprava tepelného napaječe DN 600 Litevská

Oprava tepelného napaječe DN 600 Litevská

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna stávajícího tepelného napaječe 2x DN 600 v neprůlezném kanále v délce trasy 230 m, vč. Rekonstrukce šachet.

 

 

 

 

Oprava TN Antala Staška - Pekárenská - IV. etapa

Oprava TN Antala Staška - Pekárenská - IV. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna horkovodního potrubí v klasickém provedení 2 x DN 600, délce trasy cca 186 m, vč. opravy neprůchozího kanálu a úpravy šachet.

Oprava TN Antala Staška – Pekárenská - III. etapa

Oprava TN Antala Staška – Pekárenská - III. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna horkovodního potrubí v klasickém provedení 2 x DN 600, délce trasy cca 170 m, vč. zajištění provizorního vedení 2x DN 300 a úpravy šachet.

Oprava TN DN600 Střelničná I. etapa

Oprava TN DN600 Střelničná I. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Obnova klasického primárního tepelného vedení ve stávajícím kanále,

délka trasy cca 230m v dimenzi 2x DN600 a odbočky (jen v šachtách)

2x DN200 a 2x DN150, vč. stavebních oprav dvou stávajících šachet,

topného kanálu a zajištění provizorních dodávek tepla.

Oprava TN Kouřimská – II. etapa

Oprava TN Kouřimská – II. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla obnova tepelného napaječe 2 x DN 200 (PIP) v délce cca 280 m.

 

Plynové kotelny

Plynové kotelny

Zákazník

-

Popis

V roce 2021 bylo zrealizováno pro různé objednatele celkem 8 plynových kotelen  o výkonu cca 90 – 800 kW.

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.