jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,
která je členem skupiny EP ENERGY


Politika kvality

Pro zajištění vysoké kvality služeb a dodávek svým zákazníkům podporuje vedení společnosti TERMONTA PRAHA a.s. certifikovaný systém managementu kvality s cílem vytvoření a udržení zdravé, konkurenceschopné a neustále se zlepšující společnosti.

 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je

Dodávky, montáže a opravy energetických zařízení.

 

S vědomím důležitosti kvality výrobků a služeb, nevyjímaje kvality dalších služeb, vyhlašuje vedení společnosti POLITIKU KVALITY v následujících tezích:

 1. Identifikací nových zákazníků a jejich potřeb a kvalitou nabízených služeb zajistit rozšíření odběratelského spektra.
 2. Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti zajišťováním servisních, montážních a výrobních činností v rámci realizovaných projektů v souladu se zavedeným systémem řízení kvality a systémem řízení kvality při svařování
 3. Zefektivnění systému kvality soustavným zlepšováním účinnosti stanovených procesů všemi zaměstnanci a jejich vysokou odpovědností za kvalitu vlastní práce.
 4. Rozvoj profesní úrovně znalostí a schopností zaměstnanců, zlepšování pracovních podmínek a motivování zaměstnanců k dosažení spokojenosti zákazníků společnosti.
 5. Flexibilně reagovat na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, změny očekávání a potřeb stávajících a potencionálních zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti působení společnosti a v souvislosti s tím aplikovat nové technologie (a rozšiřovat sortiment poskytovaných služeb).

Vedení společnosti se na podporu POLITIKY KVALITY zavazuje

 1. tuto politiku ročně upřesňovat do konkrétních cílů kvality
 2. vytvářet podmínky pro plnění cílů kvality všem zaměstnancům firmy
 3. vydávat řídicí akty ke splnění cílů kvality, průběžně kontrolovat a v půlročních intervalech vyhodnocovat jejich plnění
 4. v případě neplnění cílů kvality zajistit realizaci nápravných opatření
 5. plánovat nezbytné zdroje pro plnění cílů kvality a to jak lidské, tak i finanční
 6. plnit požadavky systému managementu kvality a pravidelně přezkoumávat a hodnotit jejich vhodnost a účelnost včetně neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává

 • vstřícné chování a jednání se zákazníky a dodavateli
 • znalost a naplňování politiky kvality, cílů kvality a programů kvality
 • dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám důslednou kontrolou výsledků své práce
 • aktivní účast a spolupráci při zlepšování systému kvality, kvality produkce a při snižování nákladů
 • náměty ke zvýšení konkurenční schopnosti firmy

© 2014 - 2019 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.