Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Reference 2012

GO Malešice II. etapa v areálu PEAL a Wacker 2012

GO Malešice II. etapa v areálu PEAL a Wacker 2012

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla úplná výměna části primárního potrubí 2x DN 500 v délce cca 400 m včetně oprav stavebních konstrukcí a armatur. Vzhledem k nutnosti zachovat po dobu realizace dodávky tepla pro výrobu teplé užitkové vody, byl součástí dodávky též provizorní propoj DN 300.

 

Kompaktní předávací stanice 2012

Kompaktní předávací stanice 2012

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2012 bylo zrealizováno celkem 52 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS), 40 KPS obnovových a 12 rozvojových, z toho 31 dvou modulových, tj. s výměníky ÚT i TV a 21 jedno modulových, tj. pouze s výměníkem ÚT anebo TV.

 

 

 

Obnova RTZ Holešovice 2012

Obnova RTZ Holešovice 2012

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla obnova, resp. výměna stávajících parovodních rozvodů uložených v kanálech za horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. Obnova RTZ Na Maninách byla první stavbou, kde v rámci této stavby bylo vyměněno celkem 380 m potrubních rozvodů v dimenzích od 2x DN200 do 2x 32. Druhá, Obnova RTZ V Háji - výměna  cca 230 m potrubních tras o světlosti 2x DN 200. Obnova RTZ Tusarova byla poslední stavbou - výměna cca 250 m potrubních tras o světlostech od 2xDN200 do 2xDN20.

 

Oprava havárie TN DN 700 sídliště Košík

Oprava havárie TN DN 700 sídliště Košík

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna poškozeného předizolovaného potrubí DN 700 v neprůchozí štole v délce 120 m a v hloubce 10 m, rozsahem se jednalo o největší havárii na potrubí Pražské teplárenské, a. s. Prvotní havárie byla provizorně odstraněná vložením předizolovaného potrubí DN 350 do stávajícího potrubí DN 700 v celé délce štoly, při opravě došlo k zásadní změně uložení předizolovaného potrubí ve štole.

 

Přeložka RTZ u OC Michle 2012

Přeložka RTZ u OC Michle 2012

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Realizace přeložky RTZ pro výstavbu prodejny BAUHAUS Michle. Byla provedena demontáž starých rozvodů a uskutečněna výměna horkovodu DN 500 v délce 130m. Potrubí bylo v klasickém provedení a byly vybudovány dvě monolitické šachty. Jednalo se o jeden z největších nově vybudovaných klasických kanálů  v Praze za posledních 30 let v této dimenzi. Technologie původního topného kanálu byla demontována.

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.