jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,
která je členem skupiny EP Infrastructure


Výrobní činnost

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. komplexně zajišťuje všechny služby, které se, byť jen okrajově, dotýkají oblasti zajištění výroby a dodávky tepla a elektřiny. Společnost je schopna v oblasti celého energetického hospodářství, tj. počínaje výměníkovou stanicí a konče elektrárnou, zajistit všechny činnosti od nonstop poruchové služby přes údržbu a opravy až po rekonstrukce a výstavbu nových technologických zařízení včetně projektů, veřejnoprávního projednání s možností realizovat dílo formou tzv. „na klíč“ nebo  jiným způsobem dle požadavků a potřeb zákazníka.

Energetická zařízení

V této oblasti společnost TERMONTA PRAHA a.s. zajišťuje všechny činnosti potřebné pro zajištění výroby a dodávek tepla a elektřiny, které lze provádět uvnitř objektů.

Hlavní činnosti v této oblasti jsou:

 • údržba technologického zařízení elektráren, tepláren a výtopen
 • výroba, dodávka, opravy a rekonstrukce, demontáže a následná ekologická likvidace předávacích stanic tepla
 • výroba a montáž katalytických a absorpčních jednotek, pěnových kolon
 • rekonstrukce a opravy kotelen na plynná, pevná i kapalná paliva
 • rekonstrukce a opravy stávajících a výstavba nových otopných systémů budov
 • výroba a montáž nerezových nádob a nádrží

Tepelné sítě

V této oblasti společnost TERMONTA PRAHA a.s. zajišťuje výstavbu nových tepelných sítí a rekonstrukce a opravy (včetně havarijních) stávajících tepelných sítí.

Technická podpora

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. disponuje vlastním technickým úsekem, který zajišťuje mimo jiné následující činnosti:

 • energetické studie, studie proveditelnosti
 • energetické audity
 • projekční práce včetně zajištění průvodní dokumentace
 • inženýrské dozory a technické dozory investora
 • veřejnoprávní projednání včetně případů týkajících se havarijních výměrů
 • zajištění veškerých revizí (elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení)
   

© 2014 - 2020 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.