Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Výrobní činnost

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. komplexně zajišťuje všechny služby, které se, byť jen okrajově, dotýkají oblasti zajištění výroby a dodávky tepla a elektřiny. Společnost je schopna v oblasti celého energetického hospodářství, tj. počínaje výměníkovou stanicí a konče elektrárnou, zajistit všechny činnosti od nonstop poruchové služby přes údržbu a opravy až po rekonstrukce a výstavbu nových technologických zařízení včetně projektů, veřejnoprávního projednání s možností realizovat dílo formou tzv. „na klíč“ nebo  jiným způsobem dle požadavků a potřeb zákazníka.

Energetická zařízení

V této oblasti společnost TERMONTA PRAHA a.s. zajišťuje všechny činnosti potřebné pro zajištění výroby a dodávek tepla a elektřiny, které lze provádět uvnitř objektů.

Hlavní činnosti v této oblasti jsou:

 • údržba technologického zařízení elektráren, tepláren a výtopen
 • výroba, dodávka, opravy a rekonstrukce, demontáže a následná ekologická likvidace předávacích stanic tepla
 • výroba a montáž katalytických a absorpčních jednotek, pěnových kolon
 • rekonstrukce a opravy kotelen na plynná, pevná i kapalná paliva
 • rekonstrukce a opravy stávajících a výstavba nových otopných systémů budov
 • výroba a montáž nerezových nádob a nádrží

Tepelné sítě

V této oblasti společnost TERMONTA PRAHA a.s. zajišťuje výstavbu nových tepelných sítí a rekonstrukce a opravy (včetně havarijních) stávajících tepelných sítí.

Technická podpora

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. disponuje vlastním technickým úsekem, který zajišťuje mimo jiné následující činnosti:

 • energetické studie, studie proveditelnosti
 • energetické audity
 • projekční práce včetně zajištění průvodní dokumentace
 • inženýrské dozory a technické dozory investora
 • veřejnoprávní projednání včetně případů týkajících se havarijních výměrů
 • zajištění veškerých revizí (elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení)
   

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.