Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


O nás

TERMONTA PRAHA a.s. je dceřinou společností Pražské teplárenské a.s. Jako samostatný subjekt zahájila činnost v roce 1993, ale pod různými názvy existuje již více než 50 let. Od roku 1993 se naše firma postupně profilovala a specializovala s cílem transformovat se v efektivní a adaptabilní společnost, která bude schopna pružně reagovat na požadavky jak mateřské společnosti, tak i ostatních zákazníků.


Nosnými obory společnosti TERMONTA PRAHA a.s. jsou:

 

 • výstavba nových horkovodních, teplovodních a parních potrubních sítí v oblasti páteřních rozvodů tepla a provádění rekonstrukcí a oprav stávajících rozvodů tepla
 • provádění přeložek potrubních sítí a přípojek k obytným, administrativním a výrobním objektům včetně rekonstrukcí a oprav
 • výstavba nových předávacích stanic tepla, zejména v kompaktním provedení   
 • provádění rekonstrukcí, modernizací a oprav stávajících předávacích stanic tepla včetně potrubních přípojek
 • Výstavba a rekonstrukce plynových kotelen, včetně případného zajištění jejího provozování a servisu
 • opravy a servis energetického zařízení výtopen, tepláren a elektráren
 • provozování a zajišťování servisu předávacích stanic tepla
 • Zajištění a realizace fotovoltaických systémů
 • projektová, inženýrská a poradenská činnost v energetice

 
Společnost TERMONTA PRAHA a.s. podřizuje veškerou svoji činnost  potřebám zákazníků a neustále zvyšuje kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Proto byl v rámci rozšíření služeb zákazníkům zaveden nepřetržitý servis, který je k dispozici 24 hodin denně, a to i ve dnech pracovního volna.

Všechny činnosti společnosti TERMONTA PRAHA a.s. jsou zajišťovány specialisty s potřebnou kvalifikací a praxí, případně autorizací.

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. má certifikován integrovaný systém kvality a environmentálního managementu pro procesy „Dodávky, montáže a opravy energetických zařízení“ v souladu s požadavky:

 

 • ČSN EN ISO 9001 : 2009
 • ČSN EN ISO 9001 : 2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006
 • ČSN EN ISO 14001 : 2005


Základní kapitál společnosti činí 39 970 000,- Kč

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.