Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Reference 2020

Kompaktní předávací stanice realizované v r. 2020

Kompaktní předávací stanice realizované v r. 2020

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2020 bylo zrealizováno celkem 24 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS)

 

Dle technologického členění jich bylo

  • 3 jedno modulových
  • 20 dvou modulových
  • 1 troj modulová
Oprava PáTN DN500 Pankrác – Reitknechtka

Oprava PáTN DN500 Pankrác – Reitknechtka

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Obnova klasického primárního tepelného vedení ve stávajícím kanále,

délka trasy cca 118m v dimenzi 2x DN500 (odbočka DN300).

Stavební oprava stávající šachty, kompletní rekonstrukce

topného kanálu a zajištění provizorních dodávek tepla.

Oprava Rd TN Střed – I. etapa

Oprava Rd TN Střed – I. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Oprava stávajícího primárního tepelného vedení provedeného technologií

předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN800 v délce trasy cca 174 m, vč.

vybudování dvou nových šachet.

Oprava TN DN600 Střelničná I. etapa

Oprava TN DN600 Střelničná I. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Obnova klasického primárního tepelného vedení ve stávajícím kanále,

délka trasy cca 230m v dimenzi 2x DN600 a odbočky (jen v šachtách)

2x DN200 a 2x DN150, vč. stavebních oprav dvou stávajících šachet,

topného kanálu a zajištění provizorních dodávek tepla.

TN Kolbenova - III. etapa, Praha 9 - Vysočany

TN Kolbenova - III. etapa, Praha 9 - Vysočany

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Realizace tepelného napaječe provedeného technologií předizolovaného

potrubí v dimenzích 2xDN150 – cca 100m, 2xDN125 - cca 84m, 2xDN80 – cca 55m,

vč. šachet.

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.