Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Reference 2015

Kompaktní předávací stanice 2015

Kompaktní předávací stanice 2015

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2015 bylo zrealizováno celkem 33 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS)

Dle technologického členění jich bylo

6 jedno modulových, tj. pouze s výměníkem ÚT anebo TV

- 27 dvou modulových, tj. s výměníky ÚT i TV

 

Obnova tepelného napaječe Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Obnova tepelného napaječe Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla obnova tepelného napaječe 2 x DN 600 ve stávajícím neprůlezném kanále v délce trasy cca 240 m.

Součástí dodávky bylo i zřízení provizorního potrubí 2 x DN 300

 

Oprava tepelného napaječe DN 600 Litevská

Oprava tepelného napaječe DN 600 Litevská

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna stávajícího tepelného napaječe 2x DN 600 v neprůlezném kanále v délce trasy 230 m, vč. Rekonstrukce šachet.

 

 

 

 

Rekonstrukce PTV Na Lánech – I. etapa

Rekonstrukce PTV Na Lánech – I. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Výměna stávajícího potrubí 2x DN 200 v neprůlezném kanále za nové v dimenzi 2x DN 125 v délce trasy cca 365 m.

 

 

 

 

Výstavba tepelného napaječe Libeň – Holešovice (úsek Železničářů – areál THOL)

Výstavba tepelného napaječe Libeň – Holešovice (úsek Železničářů – areál THOL)

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Realizace horkovodního rozvodu 2x DN 400 z předizolovaného potrubí v bezkanálovém provedení s detekčním systémem netěsnosti.

Délka trasy cca 350 m.

 

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.