Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


 

Výrobní úsek Praha

Výrobní úsek Praha zaměřuje svoji činnost zejména na oblast hlavního města Prahy a okolí. Organizačně je rozdělen na úsek stavební výroby a úsek strojní výroby.

Základním posláním úseku stavební výroby je výstavba nových a provádění rekonstrukcí a oprav stávajících horkovodních, teplovodních a parních potrubních sítí, a to v oblasti páteřních rozvodů tepla, přeložek potrubních sítí a přípojek ke stávajícím nebo nově budovaným obytným, administrativním nebo výrobním objektům. Kromě toho zajišťuje stavební servisní činnosti pro objekty společnosti Pražská teplárenská a.s.

Základním posláním úseku strojní výroby je výstavba nových kompaktních předávacích stanic tepla, rekonstrukce a modernizace stávajících předávacích stanic, provádění oprav a zajišťování servisní činnosti strojního zařízení pro tepelné zdroje společnosti Pražská teplárenská a.s. i ostatních smluvních partnerů.

Výrobní úsek Praha zajišťuje mimo uvedené stavební a strojní činnosti i veškeré související dodávky a činnosti (např. elektro, MaR, izolace, nátěry).

Servisní činnost je poskytována nepřetržitě po celých 24 hodin i ve dnech pracovního volna.  

Výrobní úsek Praha zajišťuje níže uvedené výrobní a montážní činnosti v oblasti:

  • ocelových konstrukcí
  • předávacích stanic tepla, horkovodních a parovodních, a to zejména v kompaktním provedení
  • částí pro potrubí a prefabrikaci potrubí
  • nádrží, sil, výsypek, vzduchových kanálů
  • ocelových zásobníků beztlakových i tlakových z ocelí konstrukčních i nerezových

Výrobní úsek Praha dále zajišťuje opravy, rekonstrukce a servisní činnosti:

  • ocelových potrubí všech parametrů včetně příslušenství s možností tepelného zpracování včetně provedení pogumovaného a provedení s protiotěrovou výstelkou
  • ocelových konstrukcí všech druhů
  • tepelných zařízení  předávací stanice tepla, boilerové stanice, kotelny
  • horkovodů, teplovodů, parovodů, vodovodů (kanálové i bezkanálové uložení)

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.