Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Etika a compliance

Ve společnosti Termonta Praha a.s. nám záleží na budování kvalitních vztahů a při svých každodenních činnostech dbáme na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců a na poskytování kvalitních služeb zákazníkům. Naše společnost se proto zavazuje plnit společenskou odpovědnost dodržováním etických zásad, které kladou důraz na férové jednání a zlepšování systému protikorupčního managementu v souladu s právními předpisy.

Jednání v souladu s etickým kodexem patří k firemním zásadám, kterých si ceníme a průběžně v naší společnosti přijímáme opatření k neustálému rozvoji protikorupčního prostředí osvětou a aktivním prosazováním etických zásad, podporováním protikorupčního postoje všemi vedoucími zaměstnanci, posilováním morální integrity zaměstnanců a naplňováním příslušných kodexů.

Na důkaz souhlasu s protikorupční politikou se naše společnost dobrovolně zavazuje řídit zásadami, které vyplývají z etického kodexu.

Oba tyto dokumenty jsou k dispozici v sekci Ke stažení

 

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom splnili požadavky normy ISO 37001 Systému protikorupčního managementu, a proto naše společnost v roce 2022 úspěšně prošla certifikačním auditem. Získaný certifikát dokládá, že aktivně bojujeme s korupcí, minimalizujeme vznik možných rizik a držíme se veškerých morálních a etických zásad v souladu s interními i právními předpisy.

Certifikát k dispozici v sekci Ke stažení

 

Etická linka

Jedním ze způsobů, jak podat oznámení v případě neetického jednání je využití etické linky. Více informací naleznete na: https://etickalinka.vecr.cz/

 

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.