Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Management

 

Představenstvo

 

  • předseda představenstva - Ing. Roman Koranda
  • místopředseda představenstva - Ing. Radim Kotlář 
  • člen představenstva - Ing. David Onderek 

Za společnost jedná či zastupuje ji vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Členové představenstva podepisují tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

 

Dozorčí rada

 

  • předseda dozorčí rady - Ing. Ladislav Moravec
  • místopředseda dozorčí rady - Ing. Jiří Špitálník
  • člen dozorčí rady - Jiří Hlubuček

 

Management

 
  • Generální ředitel společnosti - Ing. Michal Jirman
  • Ředitel obchodního úseku - Michal Vlček
  • Ředitel strojního úseku - Jiří Kubeš
  • Ředitel technického úseku - Ing. Jakub Synáč

© 2014 - 2020 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.