Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Integrovaný systém QEMS

 

ČSN EN ISO 9001:2016

 

V prosinci 2019 proběhl dozorový audit systému řízení dle novelizované normy  ČSN EN ISO 9001:2016.  Certifikační společnost CQS po úspěšném provedení auditu potvrdila v závěrečném protokolu, že společnost TERMONTA PRAHA a.s. obhájila certifikát pro procesy „Dodávky, montáže a opravy energetických zařízení“, tj. že systém řízení kvality ve společnosti odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2016, čímž je zaručeno, že společnost TERMONTA PRAHA a.s. zajišťuje vysokou jakost dodávaných služeb a výrobků všemi jejími úseky.

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. má rovněž certifikován systém řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro procesy „Dodávky, montáže a opravy energetických zařízení“, čímž je potvrzena vysoká technická úroveň poskytovaných služeb včetně svařovacích procesů.

Řízení kvality prostupuje společností TERMONTA PRAHA a.s. komplexně, což znamená, že je zajištěna kvalita u všech činností a výrobních procesů v rámci řízení společnosti ve všech úsecích společnosti a na všech úrovních řídícího procesu.

Vedení společnosti klade důraz na trvale vysokou kvalitu realizovaných zakázek, čehož je dosahováno důslednou kontrolou požadavků na kvalitu ve všech fázích realizace zakázky od přípravy nabídky až po předání díla.

Cílem společnosti TERMONTA PRAHA a.s. je nejen udržovat vytvořený integrovaný systém QEMS, ale dále jej rozvíjet a zlepšovat. Proto je v pravidelných intervalech prováděno přezkoumání integrovaného systému QEMS vedením společnosti a na pravidelných poradách vedení je oblast jakosti projednávána.

 

ČSN EN ISO 14001:2016

 

Současně s auditem systému řízení kvality proběhl v prosinci 2019 rovněž dozorový audit systému environmentálního managementu. I tento audit byl úspěšný. Certifikační společnost CQS potvrdila v závěrečném protokolu, že společnost TERMONTA PRAHA a.s. obhájila certifikát pro procesy „Dodávky, montáže a opravy energetických zařízení“, který dokládá, že systém environmentálního managementu ve společnosti TERMONTA PRAHA a.s. odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. dodržuje plnění všech legislativních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a při realizaci zakázek důsledně dbá na to, aby dopad její činnosti na životní prostřední byl minimální.

Tohoto cíle dosahuje zejména volbou vhodných technologických postupů a důslednou kontrolou prováděných prací.

© 2014 - 2020 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.