Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Reference 2013

Generální oprava 2013 TN Malešice západ III. etapa

Generální oprava 2013 TN Malešice západ III. etapa

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis
Předmětem díla byla úplná výměna části primárního potrubí 2x DN 500 v délce cca 470 m včetně oprav stavebních konstrukcí a armatur. Vzhledem k nutnosti zachovat po dobu realizace dodávky tepla pro výrobu teplé užitkové vody, bylo součástí dodávky též provizorní zásobování teplem propojem DN 300.
 
 
 
 
 
Generální oprava HVP 2 x DN500 Pikrtova

Generální oprava HVP 2 x DN500 Pikrtova

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V rámci této zakázky byla provedena oprava horkovodního potrubí DN500 – předizolované potrubí – přívod i vratka v délce 60 m, DN150 – předizolované potrubí – přívod i vratka v délce 60 m a DN500 – klasické potrubí – přívod i vratka v délce 200 m.

 

 

 

Kompaktní předávací stanice 2013

Kompaktní předávací stanice 2013

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

V roce 2013 bylo zrealizováno celkem 66 kompaktních předávacích stanic tepla (KPS), ze kterých bylo 41 KPS obnovovacích a 25 rozvojových. Podle technologického členění jich bylo 50 dvou modulových, tj. s výměníky ÚT i TV a 16 jedno modulových, tj. pouze s výměníkem ÚT anebo TV.

 

 

 

Obnova RTZ Holešovice 2013

Obnova RTZ Holešovice 2013

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Předmětem díla byla obnova, resp. výměna stávajících parovodních rozvodů uložených v kanálech za horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. První etapa byla Obnova RTZ Komunardů -  v rámci této stavby bylo vyměněno celkem 1.990 m potrubních rozvodů v dimenzích od 2x DN200 do 2x DN20. Následovala Obnova RTZ Tusarova - výměna  cca 900 m potrubních tras o světlostech od 2x DN 100 do 2xDN25. Poslední, Obnova RTZ Poupětova - výměna cca 800 m potrubních tras o světlostech od 2xDN200 do 2xDN20.

 

 

 

Oprava přívodního potrubí Podchod pod ul. Švehlova

Oprava přívodního potrubí Podchod pod ul. Švehlova

Zákazník

Pražská teplárenská a.s.

Popis

Oprava přívodní větve horkovodu DN700, uložené v hloubce 6 m pod ulicí Švehlova, Praha 10.  Stavba byla prováděna ve vozovce, chodníku a parcelách (volný terén, zeleň) křižovatky ulic Švehlova a Pražská. Pod ulicí Švehlova bylo potrubí vedeno ve stávající ocelové chráničce a uloženo na kluzných objímkách Raci.  Vzhledem k důležitosti této horkovodní trasy byly pro izolaci potrubí v místech svarů použity elektricky svařovaných spoje JT.

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.