Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Politika kvality

Pro zajištění vysoké kvality služeb a dodávek svým zákazníkům podporuje vedení společnosti TERMONTA PRAHA a.s. certifikovaný systém managementu kvality s cílem vytvoření a udržení zdravé, konkurenceschopné a neustále se zlepšující společnosti.

 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je:

 

Dodávky, montáže a opravy energetických zařízení.

 

S vědomím důležitosti kvality výrobků a služeb, nevyjímaje kvality dalších služeb, vyhlašuje vedení společnosti POLITIKU KVALITY v následujících tezích:

 

 1. Identifikací nových zákazníků a jejich potřeb a kvalitou nabízených služeb zajistit rozšíření odběratelského spektra.
 2. Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti zajišťováním servisních, montážních a výrobních činností v rámci realizovaných projektů v souladu se zavedeným systémem řízení kvality a systémem řízení kvality při svařování
 3. Zefektivnění systému kvality soustavným zlepšováním účinnosti stanovených procesů všemi zaměstnanci a jejich vysokou odpovědností za kvalitu vlastní práce.
 4. Rozvoj profesní úrovně znalostí a schopností zaměstnanců, zlepšování pracovních podmínek a motivování zaměstnanců k dosažení spokojenosti zákazníků společnosti.
 5. Flexibilně reagovat na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, změny očekávání a potřeb stávajících a potenciálních zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti působení společnosti a v souvislosti s tím aplikovat nové technologie (a rozšiřovat sortiment poskytovaných služeb).

 

 

Vedení společnosti se na podporu POLITIKY KVALITY zavazuje:

 

 1. tuto politiku ročně upřesňovat do konkrétních cílů kvality
 2. vytvářet podmínky pro plnění cílů kvality všem zaměstnancům firmy
 3. vydávat řídicí akty ke splnění cílů kvality, průběžně kontrolovat a v půlročních intervalech vyhodnocovat jejich plnění
 4. v případě neplnění cílů kvality zajistit realizaci nápravných opatření
 5. plánovat nezbytné zdroje pro plnění cílů kvality a to jak lidské, tak i finanční
 6. plnit požadavky systému managementu kvality a pravidelně přezkoumávat a hodnotit jejich vhodnost a účelnost včetně neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality

 

 

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává:

 

 • vstřícné chování a jednání se zákazníky a dodavateli
 • znalost a naplňování politiky kvality, cílů kvality a programů kvality
 • dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám důslednou kontrolou výsledků své práce
 • aktivní účast a spolupráci při zlepšování systému kvality, kvality produkce a při snižování nákladů
 • náměty ke zvýšení konkurenční schopnosti firmy


 

Leden 2022                                                                             Ing. Michal Jirman

                                                                                                    Generální ředitel

 

 

© 2014 - 2022 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.