jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,
která je členem skupiny EP Infrastructure


 

Recertifikace

Datum: (17.10.2014)

V průběhu října a listopadu 2014 proběhnou v naší společnosti interní audity  systému managementu kvality a systému environmentálního managementu. Interní audity ověří, zda společnost vyhovuje požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 3834-2:2006 a zda je systém QEMS efektivně a správně implementován a udržován, aby společnost bez problémů obhájila recertifikační audit, který bude proveden firmou CQS Praha v lednu 2015.

© 2014 - 2019 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.